Om föreningen Fastighetsägare i Skäggetorp

Det här är föreningen Fastighetsägarna i Skäggetorp

Föreningen Fastighetsägare i Skäggetorp bildades i augusti 2014 som ett samarbete mellan de 4 största fastighetsbolagen i Skäggetorp. 

Vi är centrala, stabila aktörer som verkar i vardagen i Skäggetorp. Vårt perspektiv är inifrån verkligheten. Tillsammans har vi stor kunskap om vad som händer och sker eftersom vi finns bland människorna och möter dem dagligen.

Vi har nätverk, erfarenheter, kunskaper, personliga kontakter och sammantaget många och viktiga resurser som kan användas i det vardagliga arbetet. Genom samarbetet och det faktum att vi känner varandra och andra aktörer i området, kan vi nå målet och närma oss visionen. 

Se mer om respektive fastighetsbolag under Medlemmar.

Skäggetorp är Linköpings största stadsdel med över 9 000 invånare. En stadsdel som skulle kunna vara den 7:e kommunen i länet. Området har sedan flera år ett grundmurat dåligt rykte med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivån och en medelinkomst som är lägst i kommunen.

Vi ser en underbar livsmiljö där många bor och trivs och tillbringar stor del av sin dag.

Vår målsättning är att varje person ska känna att de har de verktyg i sin vardag som de behöver för att nå dit de vill, att de har rum för drömmar och att de vill hem till sitt Skäggetorp.

Människor i stadsdelen skall känna stolthet för sitt boende och sitt område. Genom deras engagemang är Skäggetorp en trygg miljö. Vi vill vara en tydlig, stabil part i Skäggetorp och verka för en högre sysselsättnings- och utbildningsgrad genom att försöka skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen samt bidra med våra kontaktnät och upprätthålla goda samarbeten med skolor i området. Vi eftersträvar även en meningsfull fritid för både barn, ungdomar och vuxna. Både som utförare och ledare.